Пропускане към основното съдържание

Публикации

Какво трябва да знаем при подаване на молба за защита от насилие.

Какви са основните реквизити на молбата, т.е. елементите, които трябва да съдържа?
В молбата е важно да опишете всички факти и обстоятелства, които ви се струват значими, включително стари случаи на насилие.
Когато с молбата се търси защита и спрямо дете, то ще е необходимо удостоверението му за раждане, за да се докаже, че вие сте му родител. В кратката ми практика имаше един случай, при който съдията беше отложил разглеждането на молбата, тъй като нямаше приложено копие от удостоверение за раждане на детето. 
1. Лични данни на пострадалото лице: име, адрес и ЕГН на молителя, адрес на дирекция "Социално подпомагане"; в случай че не желаете да разкрие адреса си, то може да посочите друг, чрез който ще ви призовават;  2. Лични данни на извършителя: имена и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на който може да бъде призован, вкл. телефон и факс;  3. данни за връзката между вас и извършителя;  4. датата, мястото, начина и други факти и обстоятелства за извършеното до…
Скорошни публикации

Защитата от домашно насилие - поглед от страната на Закона

След като преминах през отдел "Закрила на детето" вече бих могла да запълня и тази страница в блога. На първо място държа да спомена, че абсолютно всеки грамотен човек може да напише молба до съда, с която да потърси защита по реда на ЗЗДН. Липсата на финансови средства за адвокатски хонорар и юридически познания не бива да ви отказват сами да потърсите защита. В какви случаи може да се търси защита от съда по реда на закона? В ЗЗДН е посочено, че защита може да се търси не само при физическо насилие, но и при сексуално, психическо, емоционално, икономическо, както и опитът да бъде оказано такова. При принудителното ограничаване на личния живот, свободата и правата, също може да бъде потърсена защита. Всеки родител може да потърси защита за детето си, в случай, че то е станало жертва на насилие, или е било свидетел на такова.Действително много по-трудно е да бъде доказано емоционалното/психическото насилие, ограничаване на свободата, както и икономическото. Дали съдебната сис…

Как детето разбира насилието?

Тригодишното момиченце ме попита с безизразно лице, но в дълбоките му кафяви очи се  виждаше бездната на болката.
            Беше още първият месец, през който работех в отдел „Закрила на детето“, когато в един следобеден ден в стаята влязоха три момиченца и тяхната майка. Една от колежките ми /общо бяхме три в стая/ трябваше да изготви социален доклад по дело за домашно насилие, поводът за който налагаше присъствието на тези три прекрасни деца. Докато колежката ми разговаряше с майката, най-малкото от момиченцата дойде при мен, погледна ме и попита: „Твоят татко нарича ли майка ти патка?“ Това невинно дете не разбираше защо неговият баща обижда обичаната му майка. Имаше някаква скрита тъга и мъка в тези очи, която ме прониза. То ме гледаше, без да премигва, застинало, с някакво неясно за мен очакване. Макар и на три години, то вече се беше срещнало със страданието. Признавам си, че неочаквано зададеният към мен въпрос ме остави безмълвна. Уплаши ме безизразното лице на …

Насилието е НОРМАЛНО

Започвам да пиша малко гневна, сякаш в потвърждение пред самата мен на тезата, че гневът/агресията/ насилието са нормални. Сякаш са естествени състояния и явления в отношенията в съвремието. Поводът е убийството на 28-годишната Виола извършено от нейния приятел на 23.06.2017 г.
     Всички вече разбрахме историята на кратката връзка на двойката, основаваща се на насилие, може би и някъде там любов. Съседите споделят пред медиите за чести „караници“, както и за неспазване на правилата за обществения ред, а именно шум в часовете за почивка. Момичето било от Лом и представете си студентка на такава възраст! Какъв шок и срам буди този факт у някои българи. За убиеца Стефан разбрахме следното: наркоман, който е преминал през лечение в психиатрично заведение, както и комуна; баща на момиченце, като е упражнявал насилие спрямо първата си съпруга и нейните майка и сестра; издържан от родителите си към датата на престъплението; обикновен български безделник с татуси и поддържана физика; опа…

"Разчитай на мен" - напътствия за жени, живеещи в условия на домашно насилие

Наскоро попаднах на едно много полезно четиво  - наръчник за жени, жертви на домашно насилие. На пръв поглед една малка книжка, а дава изключително ценни съвети за това как да разпознаем насилието, как да нарушим мълчанието и да прекъснем връзката, къде можем да потърсим подкрепа и може би най-ценния момент - "Safety plan". На преден план са изведени редица въпроси, които често си поставяте и този път получавате подкрепа, за да си отговорите. За съжаление книжката е достъпна единствено на английски език, поради което ще ми трябва малко време, за да я прочета и изведа най-важните моменти (на бг), приложими към българските условия. Все пак в случай, че владеете английски език, можете да прочетете краткото ръководство тук: Lean on me. Women living with domestic abuse.

Полезни телефонни номера и адреси

До момента не съм намирала достъпна информация относно адреси на отделите за закрила на детето, в частност в гр. София. Много по-лесно се намират тези контакти в останалите градове, тъй като в тях има само по една дирекция "Социално подпомагане", докато в гр. София са общо 9 и всяка със свой териториален обхват /териториална компетентност/. Поради това реших да напиша тук информацията за контакти с ОЗД в гр. София, с която си служих докато бях социален работник. В сайта на Агенцията за социално подпомагане има интерактивна карта и кликайки /избирайки/ върху нея на някоя от областите и съответно общини ще видите данните за контакт със съответната дирекция "Социално подпомагане". След обновяването на електронната страница на агенцията вече може да търсите контактите и в списък с падащо меню /тук/ В АСП бихте могли да попитате и за координати на кризисни центрове в страната, тъй като те поддържат регистри за този тип социални услуги, освен че ги регистрират.
Надявам се…

Към кого можете да се обърнете при насилие и какво да очаквате?

Когато сте жертва на насилие в семейството, можете да потърсите подкрепа от следните държавни органи/организации:
1. отдел "Закрила на детето" към дирекция "Социално подпомагане" по настоящ/постоянен адрес - за да бъдете настанена с детето/децата си в кризисен център, както и да получите безплатна психологическа подкрепа за вас или детето; търсене на медиация между вас и партньорът ви на едно защитено пространство. При констатиране на риск за детето, ще бъде предприета мярка за закрила спрямо него, която се състои в оказване на психологична подкрепа, работа със семейството, настаняване в кризисен център и др.

2. Агенция за социално подпомагане - сигналът /устен, писмен/ ще бъде бъде препратен на регионалната дирекция за социално подпомагане или директно на ДСП/ОЗД и ще поискат писмен отговор за извършената проверка в 10 дневен срок, какъвто е нормативно определения за тази цел. Всеки сигнал става част от преписка, за която отговаря отделен служител. От АСП оказват…